Trường đại học Northern Arizona (Northern Arizona University – NAU) 

Trường đại học Northern Arizona (Northern Arizona University – NAU) được thành lập vào năm 1899. Trường cung cấp hơn 150 văn bằng cho các khóa đại học và sau đại học. Số lượng chuyên ngành gần 100 ngành dành cho Đại học và trên 50 ngành sau Đại học. Nhiều chương trình nổi tiếng: Lâm nghiệp, … Đọc tiếp Trường đại học Northern Arizona (Northern Arizona University – NAU)