Bạn có hẹn với… nước Mỹ?

“Nếu bạn thực sự muốn tiến đến một cuộc “hò hẹn” với nước Mỹ hay bất kì quốc một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nào khác, các bạn nên có sự chuẩn bị sớm, càng sớm càng tốt. Để trong trường hợp, nếu không đạt số điểm như mong muốn, các bạn … Đọc tiếp Bạn có hẹn với… nước Mỹ?