Để đậu phỏng vấn visa Mỹ, bạn cần biết những điều dưới đây!

Chắc không cần bàn cãi nữa nếu nói rằng Visa Mỹ là một trong những loại visa khó xin nhất. Tuy nhiên, khó chứ không phải là không có cơ hội và rất nhiều người “trượt” visa vì những lý do không đáng có. Hãy tránh những điều dưới đây để có thể tăng khả … Đọc tiếp Để đậu phỏng vấn visa Mỹ, bạn cần biết những điều dưới đây!