DDC Education

ENGLISH – SCHOLARSHIP – STUDY ABROAD
USA – Canada – Australia – New Zealand – Singapore – England

Địa chỉ: Văn phòng tại Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế 12 Lê Lợi & 15/14 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế.
Email: admin@ddc.edu.vn
Website: http://ddc.edu.vn