Lê Thị Kim Anh

Lê Thị Kim Anh

  • 11 Anh Quốc Học
  • Scholarship $15,000 từ trường Mecer High School cho năm 11
  • Scholarship $15,000 từ trường Living Word High School cho năm 12
  • Conditional scholarship offer $64,000/4 năm đại học tại trường Westminster College với điều kiện GPA>3.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *